Program za raspored časova U upotrebi širom sveta

Prilagođen korisniku

UntisUntis Express je veoma jednostavan za korišćenje. "Čarobnjak" za unos podataka Vam pomaže u unosu osnovnih podataka Vaše škole. Odredite kad je koji nastavnik dostupan ili zabranite da Matematika bude poslednji čas u danu. Kombinujte bilo nastavnike, razrede, predmete i prostorije u jedan čas. Flash demo i naš detaljan online help su vam na raspolaganju na dugme.Program je prilagođen srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.


Fleksibilni algoritam

UntisUntis Express algoritam ne daje samo jedan već više različitih rezultata. Izaberite onaj koji Vam najviše odgovara. Definište kriterijume od kojih ne odstupate i one za koje možete tražiti kompromis.


Vizualizacija

UntisPošto je raspored časova kreiran, na raspolaganju Vam je veliki broj mogućnosti za njegovo prikazivanje. Štampajte individualne rasporede, zbirne rasporede ili izvezite Vaš raspored u HTML datoteku i objavite ga na Vašem sajtu.


Planiranje pokrivanja

UntisKoji nastavnik je na raspolaganju za zamenu, ako neko od kolega odsustvuje? Koji nastavnici imaju slobodno vreme ako je razred na ekskurziji? Modul za planiranje pokrivanja daje odgovore na ova pitanja kao i statistički pregled obavljenih zamena.


Podrška

UntisSastaviti raspored časova je poseban izazov, pa je tako važno imati eksperte u slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica -- na primer, ne konzistentni ulazni podaci. Untis raspolaže širokom partnerskom mrežom koja Vam stoji na raspolaganju bez ograničenja.

Poručite online »

Platite karticom ili preko računa