Παραγγελία του Untis Express online:

Το σχολείο μου έχει:


Επιθυμώ να παραγγείλω το παρακάτω προϊόν:

  • Αυτόματη δημιουργία σχολικών προγραμμάτων
  • Ένας χρόνος πλήρους υποστήριξης
  • Αυτόματη δημιουργία σχολικών προγραμμάτων
  • Ένας χρόνος πλήρους υποστήριξης
  • Λειτουργική μονάδα προγραμματισμού αναπληρώσεων (για καθημερινές αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα)
Αυτό το ποσό χρεώνεται μια φορά το χρόνο μόλις εκδοθεί το νέο Units Express. Το τρέχον έτος της αγοράς του Units Express, το ποσό δε συμπεριλαμβάνεται στη χρέωση..Παραγγελία στο διαδίκτυο »

Δυνατή η πληρωμή με πιστωτική κάρτα