Poručite Untis Express online:

Škola ima:


Želim da poručim sledeći proizvod:

  • Automatsko kreiranje rasporeda časova
  • Godinu dana pune podrške
  • Automatsko kreiranje rasporeda časova
  • Godinu dana pune podrške
  • Modul za planiranje pokrivanja (dnevne promene u rasporedu časova)
Ovaj iznos se fakturiše jednom godišnje prilikom objavljivanja nove verzije.Za godinu u kojoj kupujete Untis Express, ovaj iznos neće biti obračunat..Poručite online »

Platite karticom ili preko računa